Gwarancje Radom

Przetargowe (wadialne)

do kwoty 100 000 zł realizacja w procedurze uproszczonej, bez weksla i umowy o limit

ZOBACZ

Należytego wykonania kontraktu

do kwoty 50 000 zł realizacja w procedurze uproszczonej, bez weksla i umowy o limit

ZOBACZ

Właściwego usunięcia wad i usterek

do kwoty 50 000 zł realizacja w procedurze uproszczonej, bez weksla i umowy o limit

ZOBACZ

Rodzaje gwarancji kontraktowych

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa
Gwarancja jest pisemnym zobowiązaniem do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zawartej umowy.

Poznaj korzyści wynikające z uzyskania gwarancji ubezpieczeniowych:

  • pozwalają spełnić wymóg złożenia zabezpieczenia na etapie przetargu i w okresie trwania kontraktu,
  • pozwalają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych,
  • pozwalają uczestniczyć w wielu przetargach jednocześnie,

Masz pytanie? Czekamy na Twoją wiadomość gwarancje@ubezpieczenianet.pl