Gwarancje przetargowe (wadialne)

stanowią jedną z form zabezpieczenia wadium wymaganego przez organizatorów przetargu od firm biorących udział w przetargu.

Jak to działa? – Wykonawcy przystępujący do przetargu gdzie wymagane jest wpłacenie wadium występują z wnioskiem o przygotowanie gwarancji na kwotę wymaganą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia np: 30 000 tyś złotych i wskazany okres np: 30 dni.


Wyślij SIWZ i dane Twojej firmy z REGON na gwarancje@ubezpieczenianet.pl i to wystarczy aby otrzymać ofertę.


Gwarancja wystawiana jest zgodnie z wymogami przesłanego SIWZ i przekazywana Klientowi w formie elektronicznej przez Internet bez wychodzenia z biura.

Wykonawca nie angażuje własnych środków przez wskazany w przetargu okres. Składa wraz z ofertą otrzymaną gwarancje wadium zatrzymując własne środki na inne inwestycje.

Wadium bez weksla i umowy generalnej wystawiane jest do sumy gwarancyjnej 100 000 PLN. Wystarczy że Twoja firma jest zarejestrowana i działa na rynku minimum 24 miesiące.

Maszy pytanie?
Wyślij wiadomość na gwarancje@ubezpieczenianet.pl
lub dzwoń +48 602 683 017